Love og regler

Rullende 35 års grænse for registrering til veterankørsel
 

Fra den 5. december 2005 er det muligt at registrere køretøjer, der er registreret første gang for mere end 35 år siden til veterankørsel. Dermed er den gamle faste grænse 1. januar 1960 erstattet af en rullende 35-årig grænse.
Den mest håndgribelige fordel ved dette er, at bilen kun skal til syn hvert 8. år.

I ”Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv” (BEK nr 1067 af 11/11/2005) står der:
§ 4. Et motorkøretøj, der er underkastet periodisk syn efter § 55, stk. 1-3, i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer og registreret første gang for mere end 35 år siden, kan registreres til veterankørsel.
Stk. 2. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis og ikke til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører.
Og i ”Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer” §55 står der:
Stk. 4. Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.

Dette er en overordentlig glædelig udvikling, idet der nu for langt de fleste ”veteranregler” gælder en 35-årig grænse og det bliver dermed nemmere at forklare dem.

Det skal dog bemærkes, at registrering til veterankørsel, som nævnt ovenfor i lovteksten, sætter nogle begrænsninger på brugen at køretøjet. Så hvis man bruger sin bil dagligt, er det ikke relevant at registrere til veterankørsel.
Uagtet at en bil altid skal være forsvarlig at køre i, er der med de længere synsintervaller også lagt op til et større ansvar hos ejeren, idet køretøjet ikke så hyppigt kontrolleres af synsvirksomhederne.
Det er naturligvis vigtigt at vi lever op til dette ansvar og bruger denne ordning fornuftigt.

Hvornår skal veteranbilen så til syn?

Når en bil der er mere end 35 år gammel registreres til veterankørsel, skal den således kun til syn hvert 8. år, men pas på! – det er mere kringlet end som så. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer siger nemlig som følger: ”Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum”
De 35 år er altså af mindre betydning i denne sammenhæng. Dette illustreres bedst med nogle eksempler:

En bil der er registreret første gang i 1970, skal første gang til syn som veteranbil i 2010 (1970 + 40 år) og derefter i 2018, 2026 o.s.v.

En bil der er registreret første gang i 1966, skal første gang til syn som veteranbil i 2006 (1966 + 40 år) – Den vil altså få en indkaldelse i 2006, selv om den muligvis er synet i 2005!

En bil der er registreret første gang i 1955, men først indført, synet og registreret i Danmark i 2005, skal igen til syn allerede i 2011 (1955 + 40 år + 8 år + 8 år) – altså 6 år efter synet i 2005! Men herefter skal den til syn med 8-årige intervaller.

Sammendrag: Hvad sker der når et køretøj bliver 35 år gammelt?

Vægtafgiften nedsættes til 25% af den tidligere sats. Dette sker automatisk, når køretøjet bliver 35 år gammelt. Det bliver muligt at registrere biler til veterankørsel og dermed opnå 8-årige synsperioder. Prisen for dette er en begrænsning i brugsmulighederne. Man skal selv få foretaget denne ændring hos Motorkontoret. Typegodkendelseskravet ved indregistrering af lastbiler bortfalder.

 

 

 

IMPORT AF VETERANKØRETØJER

Ved import af veterankøretøjer fra udlandet er der flere forhold, som det er klogt at være opmærksom på - ellers kan det "nye" køretøj godt gå hen og blive en økonomisk pestilens.

Ved import fra et EU-land opkræves der ikke told og moms, når køberen er en privat person, d.v.s. at køretøjet frit kan indføres i Danmark.

Ved import fra lande udenfor EU bliver fakturabeløbet pålagt 10,2 % i told og 25 % moms af hele beløbet. Desuden skal man regne med honorar til en speditør, hvis man ikke selv kan klare papirarbejdet.

I alle tilfælde skal der herefter betales registreringsafgift ved indregistreringen (lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.). Hér kan man komme ubehagelige overraskelser i forkøbet ved inden købet at have fået oplyst hos Toldkammeret, hvad denne afgift ca. vil beløbe sig til. Dette gøres skriftligt på en "K 51-blanket", som udleveres af Toldkammeret, der herefter udregner afgiftsbeløbet.

Der er 3 forhold, der har betydning ved denne beregning:

  1. Nyprisen ved fabrikationstidspunktet.
  2. Køretøjets stand på vurderingstidspunktet.
  3. "Brugsværdien" af køretøjet.

Det kan forekomme, at toldmyndighederne ikke har den korrekte nypris for et ældre veterankøretøj eller helt specielle køretøjer. Det er derfor vigtigt, at de forskellige mærke-klubber forsøger at samle oplysninger bl.a. om køretøjernes nypriser. På den måde vil mærke-klubberne kunne hjælpe medlemmerne med disse problemer.

Køretøjets stand på vurderingstidspunktet har ikke den store betydning. Der kan dog være forskel på, hvilken betydning standen har i de forskellige toldregioner. Hvis Toldkammerets ansættelse er urimelig høj i forhold til standen, så kan man forlange køretøjet til vurdering. Det er dog ikke almindeligt med store nedslag i vurderingen !

Køretøjet skal fremvises for Toldkammeret bl.a. for kontrol af stelnummer, evt. told- og momskvittering fra indførelsen og de originale papirer, som også skal forevises ved synet.

Vær i øvrigt forsigtig med at købe køretøjer, hvor papirerne er "blevet væk". Der kan være stor risiko for, at køretøjet er stjålet !

Ved køretøjer, som har været dansk indregistreret, kan man risikere at skulle betale ny afgift, hvis papirerne er blevet væk. Så kontakt Toldkammeret inden du køber køretøjet.

"Brugsværdien" for veterankøretøjer, d.v.s. køretøjer der er mere end 35 år gamle, er standardmæssigt sat til 40 % af nyprisen (uden dansk registreringsafgift) ud fra en tanke om, at disse køretøjer kun anvendes 40 % set i forhold til almindelige moderne køretøjer.

Selve afgiften beregnes med 105 % af de første 6.700 kr. og 180 % af resten.

EKS.: Køretøjets nypris var 30.000 kr. Brugsværdien er 40 % af 30.000 kr = 12.000 kr.
105 % af 6.700 kr = 7.035 kr. Brugsværdien på 12.000 kr.- 6.700 kr. = 5.300 kr.
180 % af 5.300 kr.= 9.540 kr.
Samlet afgift=         16.575 kr.

Som det ses af eksemplet, er det vigtigt, at man har den rigtige nypris. Hvis man er uenig med Toldkammeret i nyprisens størrelse, så skal man selv kunne dokumentere den nypris, man påstår er den rigtige.

Det kan desuden være en god ting at kontakte den stedlige bilinspektion for at finde ud af,om der er særlige forhold man skal være opmærksom på ved synet.

Samrådet vil gerne bistå de enkelte klubber med myndighedskontakten, hvis der opstår konkrete, dokumenterede eksempler med urimelige forskelle. Vi forlanger dog, at vi bliver involveret kort tid efter myndighedens afgørelse af sagen.

 

 

For yderligere informationer

Hvordan behandles veteraner i Danmark og i udlandet?
Kilde: Motorhistorisk Samråd

Motorhistorisk Samråd
se under love og regler