Aktivitetskalender 2018 - sæt kryds i kalenderen

21.03.2018

Der kommer indbydelser ud på mail i god tid inden arrangementet, men sæt  i kalenderen NU ...

15. September - Bad Taste Party / 100 kr. fest

22. September - Åbent Hus de 3 klubber

24. November - Juleftokost

7. December - Julebanko

Der vil i 2019 blive afholdt fest efter generalforsamlingen.

Der kommer flere aktiviteter på  i løbet af året...